Wie mag stemmen uit het buitenland?

Wie mag stemmen uit het buitenland?

Bent u Nederlander? Dan kunt u stemmen voor de verkiezing voor de Tweede Kamer op 12 september 2012. U dient u op de dag van de stemming 18 jaar of ouder te zijn en u mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

  • Heeft u een vaste woonplaats in het buitenland en bent u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente?

Woont u op Aruba, CuraƧao of Sint Maarten?

U mag alleen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen als u ten minste tien jaar in Nederland heeft gewoond of als u in Nederlandse openbare dienst werkzaam bent (aangesteld bent via een beschikking door een Nederlands ministerie of andere overheidsdienst). In het laatste geval mogen ook uw Nederlandse partner en (inwonende) kinderen van 18 jaar en ouder stemmen voor de Tweede Kamer. Lees hier meer over registreren. Registreren is niet meer mogelijk: dit kon tot en met 1 augustus 2012.

Woont u op Bonaire, Sint Eustatius of Saba?

U hoeft u niet te registreren voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen. Alle Nederlandse ingezetenen op deze eilanden ontvangen een stempas en kunnen op 12 september 2012 hun stem uitbrengen in een stemlokaal op het eiland.

Bent u militair en op missie in het buitenland?

Voor in het buitenland verblijvende defensiemedewerkers gelden dezelfde regels als voor andere in het buitenland verblijvende Nederlanders. U bent in de meeste gevallen ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Dat betekent dat u ofwel per post ofwel via een (schriftelijke) volmacht kunt stemmen. Het ministerie van Defensie zorgt er voor dat u tijdig over de juiste formulieren beschikt en informeert u over de te volgen procedure.

U bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente, maar niet in Nederland op de verkiezingsdag?

Als u voor vakantie of werkzaamheden in het buitenland bent op 12 september 2012 en u bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente, dan kunt u stemmen per brief of volmacht.

(*) Bestanden in het PDF-formaat kunnen o.a. worden bekeken met het gratis programma Adobe Reader.