Wat gebeurd er met mijn stem?

Wat gebeurd er met mijn stem?

U stemt op 12 september voor de leden van de Tweede Kamer. Door te stemmen bepaalt u samen met de andere kiezers welke partijen en personen in de Tweede Kamer komen. U heeft daarmee invloed op de besluitvorming van de Tweede Kamer voor de komende vier jaren. In de Tweede Kamer worden veel zaken beslist die u direct aangaan.

De Tweede Kamer

U stemt op 12 september voor de leden van de Tweede Kamer. Door te stemmen bepaalt u samen met de andere kiezers welke partijen en personen in de Tweede Kamer komen. U heeft daarmee invloed op de besluitvorming van de Tweede Kamer voor de komende vier jaren. In de Tweede Kamer worden veel zaken beslist die u direct aangaan.

Tijdens algemene verkiezingen worden de volksvertegenwoordigers gekozen. Op landelijk niveau zijn dat de 150 leden van de Tweede Kamer. Het parlement heeft als taken de regering te controleren en samen met de regering nieuwe wetten te maken. Het Nederlandse parlement wordt in de Grondwet de Staten-Generaal genoemd. De Staten-Generaal bestaat uit twee Kamers, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Alleen de Tweede Kamer wordt rechtstreeks gekozen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Tweede Kamer.

De regering

De regering is het centrale bestuur en bestaat uit de koning(in) en de ministers. Omdat de koning(in) onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, worden de ministers en de staatssecretarissen in de praktijk ook vaak ‘de regering’ genoemd. De staatsrechtelijk correcte term voor ministers en staatssecretarissen is echter: het kabinet.

Het kabinet

Na de Tweede Kamerverkiezingen is er niet alleen een nieuwe volksvertegenwoordiging, maar komt er ook een nieuw kabinet. Het kabinet bestaat uit ministers en staatssecretarissen. Tijdens de kabinetsformatie onderhandelen de politieke partijen over welke partijen er de komende vier jaar samen gaan regeren. Zij vormen samen de coalitie. Als die coalitie duidelijk is, zoekt de formateur nieuwe ministers en staatssecretarissen. De kabinetsformatie moet een kabinet opleveren dat het vertrouwen heeft van een meerderheid in de Tweede Kamer.