Stemmen vanuit het buitenland

Stemmen vanuit het buitenland

Wie mag stemmen vanuit het buitenland?

Bent u Nederlander? Dan kunt u stemmen voor de verkiezing voor de Tweede Kamer op 12 september 2012. U dient u op de dag van de stemming 18 jaar of ouder te zijn en u mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Woont u op Aruba, Curaçao of Sint Maarten?

U mag alleen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen als u ten minste tien jaar in Nederland heeft gewoond of als u in Nederlandse openbare dienst werkzaam bent (aangesteld bent via een beschikking door een Nederlands ministerie of andere overheidsdienst). In het laatste geval mogen ook uw Nederlandse partner en (inwonende) kinderen van 18 jaar en ouder stemmen voor de Tweede Kamer. Lees hier meer over registeren. Nederlanders die niet aan deze voorwaarden voldoen, zijn niet kiesgerechtigd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zij stemmen voor hun eigen landsregering.

Let op! Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement zijn alle Nederlandse ingezetenen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten kiesgerechtigd. Dit is niet het geval voor de verkiezing van de Tweede Kamer.

Woont u op Bonaire, Sint Eustatius of Saba?

U hoeft u niet te registreren voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen. Alle Nederlandse ingezetenen op deze eilanden ontvangen een stempas en kunnen op 12 september 2012 hun stem uitbrengen in een stemlokaal op het eiland.

Defensiepersoneel tijdelijk in het buitenland?

Een medewerker van Defensie die tijdelijk in het buitenland verblijft en nog is ingeschreven in een Nederlandse gemeente, kan op drie manieren stemmen:

  1. per brief: het verzoek om per brief te stemmen wordt verstrekt door het ministerie van Defensie of kan van de website van de gemeente Den Haag worden gedownload. Download het formulier om per brief te stemmen (PDF, 29 KB)*. Het formulier dient uiterlijk 15 augustus 2012 door de gemeente waar hij staat ingeschreven, te zijn ontvangen. De medewerker krijgt de stembescheiden per post toegestuurd. Het stembiljet dient naar de gemeente Den Haag te worden teruggestuurd, of, als er voor het land waar hij tijdelijk verblijft een briefstembureau is aangewezen, naar de voorzitter van dat stembureau. In Kunduz en in Mazar-e-Sharif in Afghanistan worden briefstembureaus ingericht voor het op de betrokken bases geplaatste personeel. Het stembiljet moet uiterlijk op de verkiezingsdag (12 september 2012, 15.00 uur) ontvangen zijn.
  2. bij schriftelijke volmacht: de defensiemedewerker moet het formulier indienen bij zijn eigen gemeente. Het formulier is te verkrijgen bij de gemeente en wordt ook door Defensie beschikbaar gesteld.
  3. bij onderhandse volmacht: heeft de defensiemedewerker niet een verzoek om per brief of per schriftelijke volmacht te stemmen ingediend, dan ontvangt hij op zijn Nederlandse huisadres een stempas. Deze stempas kan worden omgezet in een onderhandse volmacht, mits hiervoor voldoende tijd is nu de stempas heen-en-weer gestuurd zal moeten worden naar het missiegebied waar de defensiemedewerker zich bevindt. Deze mogelijkheid van volmacht zal in feite alleen van betekenis zijn voor personeel dat in de periode van 29 augustus tot en met 11 september in Nederland is.

(*) Bestanden in het PDF-formaat kunnen o.a. worden bekeken met het gratis programma Adobe Reader.