Heeft u zich geregistreerd als kiezer?

Heeft u zich geregistreerd als kiezer?

U heeft op het registratieformulier aangegeven hoe u wilt stemmen: per brief, bij volmacht of door zelf in Nederland uw stem uit te brengen.

Stemmen per brief

Als u er voor heeft gekozen om per brief te stemmen, stuurt de gemeente Den Haag u circa vier weken voor de verkiezingsdag een briefstembewijs, een stembiljet en een retourenveloppe. U vult het stembiljet en het briefstembewijs in en stuurt die terug in de retourenveloppe. U moet de enveloppe zelf (voldoende) frankeren, anders wordt uw stem niet meegeteld! Stuur uw briefstem op tijd terug. Uw stem moet op woensdag 12 september 2012 uiterlijk om 15.00 uur door de gemeente Den Haag zijn ontvangen. Als u verwacht dat uw briefstem niet op tijd in Nederland zal aankomen, kunt u ervoor kiezen om iemand in Nederland te machtigen om voor u te stemmen. U kunt uw briefstem ook via een Nederlandse ambassade of consulaat naar de gemeente Den Haag sturen. Over de exacte uiterste datum kan de ambassade of het consulaat u t.z.t. nader informeren.

Op 22 Nederlandse ambassades zijn briefstembureaus gevestigd. Hier worden de stemmen geteld. Woont u in een land waar een briefstembureau is gevestigd, dan ontvangt u automatisch een retourenvelop bij uw stembescheiden die is geadresseerd aan het briefstembureau in uw land. Woont u in een naburig land, dan kunt u er voor kiezen zelf alsnog uw stembescheiden terug te sturen naar het desbetreffende briefstembureau. Het adres kunt u desgewenst vinden op www.mfa.nl. U kunt uw stembescheiden ook zelf afgeven bij een van de briefstembureaus. Uw stem moet op woensdag 12 september 2012 uiterlijk om 15.00 uur lokale tijd door het briefstembureau bij desbetreffende ambassade zijn ontvangen.

Op Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn briefstembureaus gevestigd bij de Nederlandse vertegenwoordigingen. Als u daar woont, ontvangt u automatisch een retourenveloppe die is geadresseerd aan het briefstembureau bij de vertegenwoordiging. U kunt uw stembescheiden ook zelf afgeven. Uw stem moet op woensdag 12 september 2012 uiterlijk om 15.00 uur door het briefstembureau bij de vertegenwoordiging zijn ontvangen.

Zelf stemmen in Nederland

Bent u 12 september 2012 toch zelf in Nederland en u heeft dat doorgegeven? Dan kunt u uw stem zelf in een stemlokaal uitbrengen. U ontvangt dan (circa twee weken voor de verkiezingsdag) op het door u opgegeven adres een kiezerspas. Hiermee kunt u in elk stemlokaal in Nederland stemmen.

Stemmen bij volmacht

Heeft u gekozen om een kiezer die in Nederland woont, aan te wijzen om namens u te stemmen? Deze kiezer krijgt dan een volmachtbewijs toegezonden waarmee hij uw stem kan uitbrengen. Let op: degene die u machtigt, mag uw volmachtstem alleen uitbrengen op het moment dat hij/zelf zelf ook stemt. Hij mag niet meer dan twee volmachtstemmen uitbrengen. Om te kunnen stemmen bij volmacht, heeft u de gegevens van de gemachtigde op het registratieformulier ingevuld en ondertekend. Dat formulier verstuurt u naar de persoon die voor u gaat stemmen (uw gemachtigde). Uw gemachtigde vult het formulier voor zover nodig nog in en stuurt het, na ondertekening, direct naar de gemeente Den Haag. Dit kan per post maar u kunt het ondertekende formulier ook inscannen en opsturen via de mail: kbn.verkiezingen@denhaag.nl. U ontvangt dus zelf géén briefstembewijs en stembiljet.