Tijdelijk niet in Nederland

Tijdelijk niet in Nederland

Bent u op de dag van de verkiezingen in het buitenland voor uw werk (of voor werk van uw partner of ouder) en bent u nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente?

Bent u op 12 september 2012 om andere redenen (bijvoorbeeld vakantie) in het buitenland en bent u ingeschreven in een Nederlandse gemeente?

 

Stemmen per brief

Als u bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente, maar op woensdag 12 september 2012 in het buitenland bent voor uw werk (of voor werk van uw partner of ouder), dan kunt u vanuit het buitenland per brief uw stem uitbrengen voor de Tweede Kamer. Om per brief te kunnen stemmen vanuit het buitenland moet u bij uw eigen gemeente een schriftelijk verzoek indienen om per brief te mogen stemmen. U kunt het formulier ook bij uw eigen gemeente opvragen. Dit formulier moet u uiterlijk woensdag 15 augustus 2012 inleveren bij uw eigen gemeente. Op het formulier vermeldt u het adres in het buitenland waar u uw stembescheiden (briefstembewijs, stembiljet en retour enveloppe) wilt ontvangen. Houd rekening met de tijd die nodig is om uw stembescheiden naar u toe te sturen en ingevuld weer terug te sturen naar Nederland. Uw stembescheiden moeten namelijk uiterlijk 12 september 2012 om 15.00 uur bij de gemeente Den Haag zijn ontvangen.

Een ander uw stem uit laten brengen

U kunt tot en met woensdag 29 augustus 2012 een schriftelijk verzoek indienen bij uw gemeente om een ander voor u te laten stemmen. Dat verzoek doet u op dit formulier. U kunt het formulier ook bij uw gemeente opvragen. Degene die u aanwijst om voor u te stemmen moet in Nederland wonen, maar dat hoeft niet in dezelfde gemeente te zijn als de gemeente waar u zelf staat ingeschreven.

Machtigen via stempas

Als u in een Nederlandse gemeente staat ingeschreven ontvangt u circa twee weken voor de dag van de stemming een stempas, tenzij u tijdig een verzoek heeft ingediend om per brief dan wel iemand anders voor u te laten stemmen. U kunt ook iemand anders voor u laten stemmen door het machtigingsformulier op uw stempas te tekenen en uw stempas te geven aan degene die voor u stemt. Met het volmachtbewijs op uw stempas kunt u alleen iemand aanwijzen die in dezelfde gemeente als u woont.

De persoon die voor u stemt mag alleen voor u stemmen op hetzelfde moment dat hij/zij zelf ook zijn stem uitbrengt en hij/zij mag voor niet meer dan twee anderen stemmen.