Op wie kan ik stemmen?

Op wie kan ik stemmen?

Voor de komende Tweede Kamerverkiezingen stellen veel mensen zich kandidaat. U vindt hun namen op de kandidatenlijsten van de politieke partijen. Alle mensen die samen op een lijst staan, hebben dezelfde politieke opvattingen. De nummer één op de lijst is de lijsttrekker. De politieke partij bepaalt zelf wie dat is. Onder de naam van de lijsttrekker volgen de namen van de overige kandidaten. U kunt ook op één van hen stemmen, dat wordt wel het uitbrengen van een voorkeurstem genoemd. U stemt dan dus niet op de lijsttrekker, maar op een andere kandidaat van die partij. Uw stem gaat niet verloren als u stemt op een kandidaat die uiteindelijk niet gekozen wordt. Uw stem komt dan ten goede aan de andere kandidaten op dezelfde lijst. Om voor één zetel in aanmerking te komen, had een lijst in 2010 ongeveer 63.000 stemmen nodig. Om met voorkeurstemmen gekozen te kunnen worden (dus met voorrang op de andere kandidaten van de lijst) heeft een kandidaat 25% hiervan nodig, dus circa 16.500 stemmen. Het precieze aantal hangt af van de kiesdrempel (dat is het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen gedeeld door het aantal beschikbare zetels).

Hulp bij het kiezen

Via de onderstaande links vindt u hulpmiddelen die u kunnen helpen met het bepalen van de keuze van de partijlijst waar u op wilt stemmen.

De links van de landelijke politieke partijen en de kandidatenlijsten vindt u hier. Raadpleeg de website van uw gemeente voor een totaaloverzicht van de politieke partijen die in uw gemeente deelnemen aan de verkiezingen.

Websites politieke partijen

Hier vindt u een overzicht van de websites van de politieke partijen die momenteel zitting hebben in de Tweede Kamer en aan de verkiezingen gaan deelnemen.

Aan de verkiezing voor de Tweede Kamer nemen ook veel politieke partijen deel die nog niet in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd. Zodra bekend is welke partijen precies deelnemen (half augustus), wordt bovenstaand overzicht aangevuld.