Na het stemmen

Na het stemmen

Tellen van stemmen

Per stembureau wordt geteld op welke kandidaten de stemmen zijn uitgebracht. Ook wordt vastgesteld hoeveel ongeldige en blanco stemmen zijn uitgebracht. Het tellen van de stemmen wordt gedaan door stembureauleden en eventueel daarvoor aangewezen tellers. Het tellen van de stemmen is openbaar: u kunt na 21.00 uur in een stemlokaal het tellen gewoon bijwonen. U mag echter niet helpen met tellen, dat mogen alleen de door de gemeente aangewezen stembureauleden en eventuele tellers.

De stembureaus geven hun uitslag door aan de burgemeester en wethouders van de gemeente. Zij geven de verzamelde gegevens weer door, zodat ze uiteindelijk terechtkomen bij het centraal stembureau (CSB). Na het tellen van alle stemmen worden de zetels door het CSB over de verschillende politieke partijen verdeeld. Het CSB bij de Tweede Kamerverkiezing is de Kiesraad. Deze bestaat uit 7 leden die benoemd worden bij Koninklijk Besluit.

Zetelverdeling en kiesdeler

Allereerst wordt de kiesdeler berekend. De kiesdeler is het aantal stemmen dat een partij nodig heeft om één zetel in de Tweede Kamer te bemachtigen. Hiervoor wordt het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen gedeeld door het aantal zetels in de Tweede Kamer (150). Zie voor meer informatie: http://www.kiesraad.nl/artikel/item-tk-kiesdrempel-en-kiesdeler

Restzetels

Na deze eerste zetelverdeling, blijven er in het algemeen nog zetels over, de zogenaamde restzetels. Deze worden verdeeld volgens het systeem van de grootste gemiddelden. Uiteindelijk worden zo alle zetels over de politieke partijen verdeeld. Zie voor meer informatie: http://www.kiesraad.nl/artikel/item-tk-toewijzing-zetels

Lijstverbindingen

Politieke partijen kunnen hun kansen op een restzetel vergroten door een lijstverbinding aan te gaan. Bij de verdeling van de restzetels worden de partijen die onderling hun kandidatenlijsten hebben verbonden als één partij beschouwd.
Of een politieke partij een lijstverbinding is aangegaan, kunt u vinden op kandidatenlijsten die uiterlijk 4 dagen voor de verkiezing huis-aan-huis worden verspreid. Zie voor meer informatie: http://www.kiesraad.nl/artikel/item-tk-toewijzing-zetels

Verdeling zetels over de kandidaten

Nadat de zetels door het centraal stembureau (CSB: bij de Tweede Kamerverkiezingen de Kiesraad) over de partijen zijn verdeeld, wordt vastgesteld welke kandidaten zijn gekozen. Er wordt hierbij o.a. gekeken of er kandidaten met voorkeursstemmen zijn gekozen. Zie voor meer informatie: http://www.kiesraad.nl/artikel/item-tk-aanwijzing-kandidaten