Zelf stemmen

Zelf stemmen

De stempas

De stempas is uw toegangsbewijs tot de verkiezing. De stempas is zowel een ‘bewijs van uitnodiging’ als het exclusieve bewijs van uw kiesgerechtigdheid. Het bezit van deze pas vormt voor het stembureau het bewijs dat u uw stem nog niet bij een ander stembureau heeft uitgebracht. De stempas is voorzien van echtheidskenmerken en een uniek nummer.

In alle gemeenten kunnen kiezers hun stem uitbrengen met een stempas. Met de stempas kunt u binnen uw eigen gemeente zelf bepalen in welk stemlokaal u bij de verkiezing van de Tweede Kamer uw stem uitbrengt. Echter, zonder stempas (en identiteitsbewijs) kan NIET worden gestemd.

Wanneer u uw stempas kwijtraakt, of als deze is stukgegaan, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe stempas aan bij uw gemeente. In veel gemeenten is de uiterste datum waarop u een vervangende pas kunt aanvragen maandag 10 september. In sommige gemeenten kunt u nog op dinsdag 11 september een vervangende stempas krijgen. Neem hierover contact op met uw gemeente.

Identiteitsdocument verplicht

U moet naast uw stempas een identiteitsbewijs tonen om te mogen stemmen. Zonder (max 5 jaar verlopen) identiteitsbewijs mag u niet stemmen. Neem daarom een identiteitsbewijs mee (uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). Dit moet dus in elk geval geldig zijn tot 13 september 2007 of een latere datum.

Ook als u een onderhandse volmachtstem voor iemand uitbrengt, moet u een kopie van het identiteitsbewijs van uw volmachtgever tonen. Zonder dit bewijs of een kopie van dit bewijs, mag u de volmachtstem niet uitbrengen. Ook in dit geval mag het identiteitsbewijs maximaal 5 jaar zijn verlopen op de dag van de stemming.

Heeft u geen identiteitsbewijs, of is deze langer dan 5 jaar verlopen, vraag dan tijdig een nieuwe aan bij uw gemeente. Reken op minimaal vijf werkdagen voor u in bezit bent van uw nieuwe identiteitsbewijs.

Heeft u geen identiteitsbewijs en wilt u geen identiteitsbewijs aanvragen, dan kunt u besluiten iemand schriftelijk te machtigen om namens u te stemmen. In dat geval controleert de gemeente uw persoonsgegevens in de gemeentelijke basisadministratie. U kunt een aanvraag voor een schriftelijke volmacht indienen bij uw gemeente tot en met uiterlijk woensdag 29 augustus. Deze aanvraag moet zowel door u als door uw gemachtigde zijn ondertekend.

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt, of is het gesloten, dan kunt u uw stem uitbrengen door een kopie van het proces-verbaal van vermissing dat is opgemaakt door de politie te tonen. In sommige gemeenten krijgt u een verklaring over de vermissing van de gemeente. Daarnaast moet u een ander pasje of document voorzien van uw naam en foto tonen bij het stembureau. Daarmee kan het stembureau u tot de stemming toelaten. Dit geldt ook als u een volmacht geeft.