Mag ik stemmen?

Mag ik stemmen?

Bij de Tweede Kamerverkiezingen mogen alle Nederlanders stemmen die op de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn. Mensen die door de rechter uit het kiesrecht zijn ontzet als bijkomende straf bij een strafrechtelijke veroordeling, mogen niet stemmen. Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben stemrecht. Sinds 2009 kunnen mensen die wegens een geestelijke stoornis onder curatele zijn gesteld, aan de verkiezing deelnemen. Deze mensen waren voor die tijd uitgesloten van het kiesrecht.

Nederlanders die woonachtig zijn op Aruba, CuraƧao en Sint Maarten mogen alleen stemmen als zij ten minste 10 jaar in Nederland hebben gewoond of als zij in Nederlandse openbare dienst zijn. Ook de (inwonende) partners en kinderen van deze laatste groep (in Nederlandse openbare dienst) hebben stemrecht voor de Tweede Kamerverkiezingen.