Hoe stem ik?

Hoe stem ik?

Met uw stempas en uw (maximaal 5 jaar verlopen) identiteitsbewijs kunt u in elk stemlokaal in uw gemeente stemmen. De stemlokalen zijn open op woensdag 12 september van 7.30 tot 21.00 uur.

Stembiljet en rood potlood

U stemt met een papieren stembiljet en een rood potlood. Het stembiljet ontvangt u van de stembureauleden in het stembureau. In het stemhokje vult u één witte stip op het stembiljet in. U plaatst een kruisje in het vakje voor de kandidaat van uw keuze of u kleurt dat vakje (deels) in. U doet dat met het rode potlood dat u in het stemhokje aantreft. Schrijf of teken verder niet op het stembiljet. U loopt dan namelijk het risico dat uw identiteit wordt achterhaald en uw stembiljet daardoor ongeldig wordt. Ook als u meerdere hokjes heeft ingekleurd, is uw stem ongeldig. Mocht u uw biljet per ongeluk ongeldig hebben gemaakt, of u heeft zich vergist, dan kunt u eenmalig een nieuw stembiljet vragen aan één van de stembureauleden in het stemlokaal. Blanco stemmen kan ook. Dat doet u door niets aan te kruisen. Het biljet blijft dan dus leeg.

De stemming is geheim. De opstelling van de stemhokjes in het stemlokaal hoort zodanig te zijn dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje. Alle andere kiezers stemmen alleen.

Nadat u uw keuze heeft gemaakt, vouwt u het stembiljet zodanig op, dat uw keuze niet zichtbaar is. Vervolgens stopt u het in de stembus.