Home

Home

Woensdag 12 september Tweede Kamerverkiezingen

Woensdag 12 september 2012 is het weer zo ver: de tweede kamerverkiezingen. Op deze website vindt u alles over de verkiezingen. 

Nederlanders van 18 jaar en ouder mogen stemmen. Nederland is een representatieve democratie, dus de burgers in Nederland kiezen de mensen in de regering. Het aantal stemmen wordt omgezet in procenten. Aan de hand hiervan wordt het aantal zetels toegekend aan de verschillende politieke partijen.Voor de komende Tweede Kamerverkiezingen stellen veel mensen zich kandidaat. U vindt hun namen op de kandidatenlijsten van de politieke partijen. Bekijk hier op wie u kunt stemmen.

Woensdag 12 september van 7.30-21.00 uur kunt u naar de stembureau. Om te stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U kunt stemmen in ieder stemlokaal binnen uw gemeente. Wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan. En bent u zelf niet in de gelegenheid om te stemmen? Vraag dan iemand anders om voor u te stemmen. Ook als u (tijdelijk) niet in Nederland bent zijn er verschillende mogelijkheden om alsnog uw stem uit te brengen. Ook wanneer u zelf niet in staat bent om te stemmen zijn er mogelijkheden. Want ook mensen met een verstandelijke beperking hebben stemrecht! Hiervoor kan er volmacht aangevraagd worden. Bekijk hier hoe dit moet.

Benieuwd wat er gebeurd na het stemmen? Lees het hier.

Voeg 12 september toe aan uw agenda

Ga naar de stembureau en laat uw stem horen! Elk stem telt. Dus ook die van u!

De Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft in Nederland meer macht dan de Eerste kamer. De Tweede kamer heeft een aantal taken waaronder drie hoofdtaken: controle op regeringsbeleid, medewetgeving, vertegenwoordiging van de bevolking.

Controle op het regeringsbeleid wordt gedaan met verschillende rechten en instrumenten die de Tweede Kamer heeft. Zij hebben namelijk de bevoegdheid tot budgetrecht oftewel recht van begroting. In feite hebben zij dan de mogelijkheid om de begrotingen van ministeries goed of af te keuren en hebben ze het recht om deze te wijzigen. Andere rechten die de tweede kamer heeft zijn het recht op interpellatie en het recht van enquête, maar een van de belangrijkste rechten is het recht van amendement. Met deze wet krijgt de tweede kamer de mogelijkheid om een wetsvoorstel te wijzigen. Wanneer de meerderheid van de Tweede Kamer het amendement steunt wordt de wijziging aangebracht. Een ander instrument is de motie. In de motie kan de Tweede Kamer zijn mening uitspreken en vragen om iets juist wel of niet te doen. Zo een uitspraak is niet bindend in tegenstelling tot de amendement.

Ook het recht van initiatief hoort bij de Tweede Kamer. Met dit recht kunnen wetsvoorstellen ingediend worden. De wetsvoorstellen worden voornamelijk ingediend door de regering, maar ook de Tweede Kamer mag dit dus doen. Dit gebeurd slechts een paar keer per jaar.

Ten slotte kan de Tweede Kamer het recht van interpellatie gebruiken. Met dit recht kunnen ministers door kamerleden ondervraagd worden tijdens een wekelijkse mondelinge vragenuurtje van de Tweede Kamer. Naast het mondelinge vragenuurtje kan er ook schriftelijk een vraag gesteld worden. De minister is dan verplicht om deze bij de vragenuurtje te betrekken.

De werkzaamheden van de Tweede Kamer worden bepaald door het reglement van Orde van de Tweede Kamer.

U stemt op 12 september voor de leden van de Tweede Kamer. Door te stemmen bepaalt u samen met de andere kiezers welke partijen en personen in de Tweede Kamer komen. U heeft daarmee invloed op de besluitvorming van de Tweede Kamer voor de komende vier jaren. In de Tweede Kamer worden veel zaken beslist die u direct aangaan.

Tijdens algemene verkiezingen worden de volksvertegenwoordigers gekozen. Op landelijk niveau zijn dat de 150 leden van de Tweede Kamer. Het parlement heeft als taken de regering te controleren en samen met de regering nieuwe wetten te maken. Het Nederlandse parlement wordt in de Grondwet de Staten-Generaal genoemd. De Staten-Generaal bestaat uit twee Kamers, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Alleen de Tweede Kamer wordt rechtstreeks gekozen.

Bent u (tijdelijk) niet in Nederland? Bekijk de pagina voor de mogelijkheden om alsnog uw stem uit te brengen.

Op wie kan u stemmen? En wat gebeurd er met uw stem? Bekijk de pagina voor meer informatie.

previous arrow
next arrow
Slider

Eerste Kamer

De Tweede Kamer wordt dus met de verkiezingen rechtsstreeks gekozen door de Nederlandse bevolking. De Eerste Kamer daarentegen wordt niet direct door de bevolking gekozen, maar door de leden van de provinciale staten.

Elk statenlid heeft niet een even zware stem. De mate hiervan wordt bepaald door het inwonertal van provincie. Het inwonertal wordt gedeeld door het honderdvoud van het aantal leden van de orgaan.

Financiering politieke partijen

Hoe komen de politieke partijen aan geld? Daar hebben ze verschillende middelen voor. Ten eerste geeft de overheid verschillende subsidies uit voor de politieke partijen. Andere middelen zijn ledencontributie, partijbelasting en giften en sponsoren.

Bovendien worden politieke partijen gesteund door verschillende bedrijven over het hele land.

Huisverzekeringen

Een van de bedrijven die D66 steunt is een website speciaal voor huisverzekeringen. Ook wordt het gesteund door stichtingen zoals de Mierlo stichting.

Creditcards

Ook Creditchecker steunt de politieke partijen. Het is een online-platform waar u alles kunt vinden over creditcards. Als u een credit card heeft of wilt aanschaffen kunt u een een kijkje nemen op de website.

Aansprakelijkheidsverzekering

De Christenunie wordt mede gesteund door een bedrijf voor aansprakelijkheidsverzekeringen. Op de website van het bedrijf kunt u veel informatie vinden over de aansprakelijkheidsverzekering en  kunt u een Aansprakelijkheidsverzekering Vergelijken.

Afstort kluizen

Kluis-kopen.nl is een webwinkel met een zeer ruime keuze aan kluizen voor zowel zakelijke als particuliere consumenten. Neem een kijkje op de website voor het kopen van een kluis.

Stemmen?

Nee, u bent niet verplicht om te stemmen. Stemmen is een recht in Nederland; u mag zelf bepalen of u er gebruik van maakt. Het recht om te stemmen is de basis van onze vrijheid en democratie. Dankzij dit recht mag u een mening hebben én deze ook geven. Iedereen vanaf 18 jaar oud mag stemmen. Als u gaat stemmen moet u de stempas meenemen en een identiteitskaart. Zonder een van de twee documenten kunt u niet stemmen. Er doen meer dan 20 partijen mee waar u op kunt stemmen.

Voor het maken van een keus kunt u gebruik maken van stemwijzer. Op de website kunt u uw meningen geven over verschillende stellingen en deze vergelijken met de stellingen van de verschillende partijen. Op het eind worden de overeenkomsten tussen jouw keuzes en de keuzes van de partij op een rijtje gezet. De partij met de meeste overeenkomsten staat op n. 1 die gevolgd worden door n. 2 en n. 3. U zult binnen enkele minuten een top 3 hebben waar u gemakkelijker uit kunt kiezen. Het maken van een keuze wordt op deze manier gemakkelijk voor u.

Voldoen deze partijen niet aan uw verwachtingen? Heeft u geen partij kunnen vinden die passen bij uw wensen? Dan kunt u ook blanco stemmen. U kruist dan geen van de vakjes aan en maakt geen andere aantekeningen op het stembiljet. U vouwt uw stembiljet dus onbeschreven dicht en stopt het in de stembus.

Een blanco stem wordt wel meegenomen bij het bepalen van de opkomst (het aantal mensen dat naar het stembureau is gekomen om te stemmen). Een blanco stem telt niet bij de berekening van de uitslag en de kiesdeler/kiesdrempel. Daarvoor worden uitsluitend de stemmen geteld die zijn uitgebracht op een van de kandidaten.